Privacyverklaring

Over ons privacybeleid

Sexpop24.nl geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sexpop24.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen heeft over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vind de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelkeur (alleen van toepassing indien u een review achterlaat op webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

SprayPay

Privacy is voor SprayPay heel belangrijk. Dit privacy statement beschrijft hoe en waarom SprayPay je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Hierin staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze uitoefent. Neem gerust contact met ons op over privacy en bescherming van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar:

[email protected]

Door de diensten van SprayPay te gebruiken accepteer je ons privacy statement en het verwerken van jouw persoonsgegevens door SprayPay. Je gaat ermee akkoord dat SprayPay elektronische communicatiekanalen gebruikt om jouw informatie te verzenden.
Het is belangrijk dat je dit privacy statement leest en begrijpt voordat je gebruik maakt van de diensten van SprayPay.

Om SprayPay gespreid betalen aan te bieden moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen dit zorgvuldig, hieronder staat beschreven op welke manier wij persoonsgegevens verwerken.

Welke informatie verwerkt SprayPay?

Wij verwerken gegevens van jou die jij ons verstrekt. Dat verstrekken doe je bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst bij een webshop en daarbij gebruik maakt van SprayPay gespreid betalen of contact met ons opneemt en gegevens achterlaat. Wanneer je gebruik wil maken van SprayPay gespreid betalen verzamelen wij ook gegevens van jou. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke en contact informatie: naam, geboortedatum, geslacht, woon en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke status, gezinssituatie.
 • Informatie over de geplaatste bestellingen: naam van de webshop, datum bestelling, bedrag en ordernummer.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, hoogte inkomen, woonlast, BKR gegevens, creditcheck EDR, alimentatieverplichtingen, verplichtingen consumptief krediet.
 • Communicatie: e-mailverkeer tussen jou en SprayPay, tijdstip communicatie e-mail en telefonisch contact.

Wat doet SprayPay met je informatie?

Voor het verwerken van gegevens is een juridische grondslag benodigd. SprayPay beroept zich op 3 grondslagen:

1) SprayPay heeft je gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. In het geval je een product bestelt en deze betaalt met SprayPay gespreid betalen ga je een overeenkomst aan met SprayPay. Hiervoor heeft SprayPay persoonlijke informatie van jou nodig.

2) Een andere juridische grondslag is het zogenaamde gerechtvaardigd belang. Je kunt hierbij denken aan het gebruiken van gegevens om onze dienstverlening te verbeteren of bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een data of risico analyse.

3) SprayPay gespreid betalen werkt met een vergunning onder toezicht van de AFM. Het vergunningsnummer van SprayPay gespreid betalen is 12045002. Werken onder toezicht van de AFM betekent dat wij aan wet en regelgeving moeten voldoen, bijvoorbeeld om overcreditering te voorkomen (Het voorkomen van overcreditering wil zeggen dat je niet meer leent dan past bij je persoonlijke situatie) Deze laatste grondslag is de wettelijke verplichting.

Hieronder vind je een overzicht van het doel van de verwerking van gegevens en de bijbehorende juridische grondslag.

Doel van de verwerking Grondslag
Vaststellen van je identiteit en verificatie persoons- en contactgegevens Uitvoering van de overeenkomst
Het administreren van de klantrelatie en betalingsgegevens, dit ook om je van informatie te kunnen Uitvoering van de overeenkomst
Het bepalen van je inkomsten/lastenpositie om overcreditering te voorkomen Uitvoering van de overeenkomst,
Wettelijke verplichting
Voor het uitvoeren van een klantanalyse, data-analyse, onderzoek en statistische doeleinden Uitvoering van de overeenkomst,
Gerechtvaardigd belang
Om onze dienstverlening te verbeteren en voor het ontwikkelen van nieuwe diensten Uitvoering van de overeenkomst,
Gerechtvaardigd belang
Ten behoeve van het uitvoeren van een risico analyse, fraudepreventie en risicomanagement Wettelijke verplichting,
Gerechtvaardigd belang
Voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving Wettelijke verplichting

SprayPay (onderdeel van Webfin Holding) kan je gegevens delen met of overdragen aan andere partijen, zowel binnen als buiten Webfin Holding. Uiteraard doen wij dit niet zomaar. Wij zullen in dat geval zorgdragen voor passende juridische, technische en organisatorische maatregelen zodat je gegevens goed worden beschermd en veilig zijn. SprayPay verkoopt je gegevens niet aan andere partijen zonder daarvoor je toestemming te hebben gekregen.

Kredietinformatiebureaus en andere aanbieders van dergelijke diensten

Voor het toetsen van je kredietwaardigheid en voor de bevestiging van je identiteit en adresgegevens worden je persoonsgegevens gedeeld met kredietinformatiebureaus en aanbieders van identificatiediensten. SprayPay maakt hierbij gebruik van de dienstverlening van:

 • Bureau Krediet Registratie
 • EDR Credit Services
 • iDIN Online Identificatie

Overheidsinstanties

Het kan voorkomen dat SprayPay wettelijk verplicht is informatie te delen met overheidsinstanties. Voorbeelden hiervan zijn de politie of de belastingdienst.

Verkoop of overname van activa

In het geval dat SprayPay activa koopt of verkoopt of een deel van de activa wordt overgenomen is het SprayPay toegestaan persoonsgegevens te delen of over te dragen aan de koper, de verkoper c.q. de overnemende partij.

Het opslaan van je persoonsgegevens

SprayPay verwerkt je gegevens binnen de EU/EEZ. Wij spannen ons in om je gegevens op een passende wijze te beschermen en wij nemen hiertoe alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische maatregelen.

De bewaartermijn van je persoonsgegevens

SprayPay bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het nakomen van de contractuele verplichtingen en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn. Dat betekent dat wij je persoonsgegevens bewaren tot 5 jaar na afloop van de overeenkomst.

In het geval je aanvraag is afgebroken of afgewezen en het niet tot een overeenkomst gekomen is worden je gegevens tot 12 maanden na invoerdatum bewaard.

Jouw Rechten

SprayPay voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat betekent dat je een aantal rechten hebt, namelijk:

 • Recht op inzage: Op verzoek verstrekken wij je een overzicht van de persoonsgegevens die we van je hebben, hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.
 • Recht op correctie: Uiteraard mag je van SprayPay verwachten dat wij zorgvuldig met je gegevens omgaan en deze correct registeren. Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij foutieve of incomplete informatie over jou hebben opgeslagen dan heb je het recht dit te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: Je hebt het recht tot verwijdering van je persoonsgegevens op voorwaarde dat de wettelijke verplichtingen die SprayPay heeft dit toestaan.
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten: SprayPay neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens het besluit tot het al dan niet verstrekken van een financiering. Je hebt het recht te verzoeken om een nieuw besluit waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.
 • Recht op dataportabiliteit: Ook wel het “recht om gegevens over te dragen” genoemd. Hierbij worden je gegevens op verzoek overgedragen aan jou of direct aan de organisatie waaraan jij wilt dat je gegevens worden overgedragen.

SprayPay maakt onderdeel uit van Webfin Holding B.V. en is gevestigd op het volgende
adres:

Markt 15
3621 AB Breukelen

Als je vragen hebt over het privacy beleid, de gegevensbescherming of dit privacy statement  van SprayPay neem dan gerust contact met ons op via [email protected]

Dat geldt ook als je gebruik wilt maken van de hierboven beschreven rechten.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

UPS

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

TNT

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van TNT voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met TNT delen. TNT gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat TNT onderaannemers inschakelt, stelt TNT je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sexpop24.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Sexpop24.nl. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens
www.sexpop24.nl
Adres: J.L. van Rijweg 133, 2713 HZ Zoetermeer
  06-13373361
  [email protected]